Avukata uzaklaştırma cezası geliyor

Avukata uzaklaştırma cezası geliyor

Paylaş

52 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı, bakanlığın internet adresinden görüşe sunuldu. Anayasadan kaynaklanan yargı yetkisi kapsamında yargılamanın belli bir düzen içinde sevk ve idaresi için tedbir almak amacıyla bu düzenlemenin yapıldığı savunulan madde gerekçesinde, tarafların hukuki dinlenilme hakkına azami seviyede dikkate alınıp, bu hakkı ihlal edenlerin bertaraf edildiği vurgulandı. İsviçre Medeni Usul Kanunu 128’de taraf-vekil ayırımı yapılmadan, duruşmada görgü-edep kurallarının ihlali veya duruşma düzeninin bozulması halinde kınamadan para cezası duruşmadan çıkarılmaya kadar giden yaptırım öngörüldüğü belirtildi. Ankara Barosu, taslağa tepki göstererek, “Tasarı ile amaçlanan model, uyumlu avukatlık modelidir. Tasarının yasalaşması halinde avukatlık memurlaştırılacaktır” görüşünü savundu. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir